Ledige lokaler er markert med denne fargen på plantegningene.

Adresse: Mosseveien 5, 1610 Fredrikstad
Areal: 571 m2
Etasje: 2 etasjer

Ta kontakt for mer info