Ledige lokaler er markert med denne fargen på plantegningene.

Adresse: Mosseveien 5, 1610 Fredrikstad.
Areal: ca. 100 m2 med kontor/sosiale rom og gang i 2. etg.

Ta kontakt for mer info